נס חנוכה ומלכות החישמונאים במשנת הרמב”ם

בדרכים שונות תוארה המשמעות של חג החנוכה במקורותינו: נס פך השמן (שבת כא, ב), נצחון צבאי של רבים ביד מעטים (תפילת “על הניסים”) או הנס של שמונה שיפודים של החשמונאים (מגילת תענית פ”ט). בנוסף, גישתו של הרמב”ם לנס חג החנוכה ותוקפה של מלכות החשמונאים נידונה בפתיחתו להלכות חנוכה ובמספר מקומות בפירוש המשניות.

דילוג לתוכן