6. הלל המצרי והלל הגדול

יחידות ההלל שבספר החמישי של תהלים הן מאבני היסוד החשובות ביותר של הגדה של פסח. בשיעורים אלו נבאר את הקשרם של יחידות ההלל בתוך ספר תהלים, את יחסי הגומלין בין יחידות ההלל לסיפור יציאת מצרים, ואת האופן בו ההגדה מעצבת את ליל הסדר באמצעות ההלל.

דילוג לתוכן