שיר השירים חלק ב

שיעור זה, והשיער הקודם אליו, עוסקים במגילת שיר השירים בקריאה ההקשרית כשיטה פרשנית. דרך המקבילות המובהקות של המגילה עם ספרי המקרא האחרים, ניווכח לקשר מהותי עם שאר ספרי המקרא. ובכך להגדרתה “…שכל הכתובים קדש ושיר השירים קודש קודשים” (ידים ג, ה). 

דילוג לתוכן