1. יציאת מצרים לפי הארכיאולוגיה והתרבות של מצרים

הסיפור המכונן של עם ישראל הוא סיפור יציאת מצרים. סיפור זה איננו פנימי בלבד, הוא משופע בהתייחסויות לתרבות מצרים העתיקה. בשיעורים אלו נבאר את סיפור יציאת מצרים מתוך התייחסויות אלו, נתאר את תרבות מצרים מתוך הממצא הארכיאולוגי העשיר ומכך נלמד על ייחודה של ברית ה’ עם ישראל בתרבות העמים והאלילים שבתוכה נוסדה.

חדש באתר: “זכר ליציאת מצרים” – ארכיאולוגיה ויציאת מצרים מאמר להורדה

דילוג לתוכן