1. הרקע ההיסטורי של מצרים – סקירה כללית

הסיפור המכונן של עם ישראל הוא סיפור יציאת מצרים. סיפור זה איננו פנימי בלבד, הוא משופע בהתייחסויות לתרבות מצרים העתיקה. בשיעורים אלו נבאר את סיפור יציאת מצרים מתוך התייחסויות אלו, נתאר את תרבות מצרים מתוך הממצא הארכיאולוגי העשיר ומכך נלמד על ייחודה של ברית ה’ עם ישראל בתרבות העמים והאלילים שבתוכה נוסדה. (27 דקות)

דילוג לתוכן